Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού και φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματός τους - Liberal

Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού και φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματός τους - Liberal: "Ένα σοβαρό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει αυτούς τους φορολογούμενους πολίτες είναι, πέρα από την μετεγκατάστασή τους στην χώρα του εξωτερικού, ο προσδιορισμός και η κατανόηση της φορολογικής τους κατοικίας. Στον Ν.4172/2013 στο άρθρο 4 προσδιορίζεται η έννοια της φορολογικής κατοικίας. Αναλύοντας την διάταξη όταν ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται εκτός Ελλάδος συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες και δεν έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του θα πρέπει να προχωρήσει στην μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας, σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και θα πρέπει να φορολογηθεί στην χώρα μας το παγκόσμιο του εισόδημα όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4172/2013."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου